7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qono98oXe5hSXo7id7IF7G
Nghị quyết Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin hoạt động phong trào
0

Nghị quyết Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến hành vào hồi 14h, ngày 20/3/2015 Tổng số đảng viên: 21 Đ/c, có mặt 21 đồng chí . Đại biểu dự Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Văn Đào - Thành ủy viên, phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các đồng chí trong tổ chỉ đạo số 6.
 

ĐẢNG BỘ TP. THANH HÓA

CHI BỘ TRUNG TÂM KTTH - HN

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thanh Hoá, ngày 20  tháng 3 năm  2015

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020.

 

          Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến hành vào hồi 14h, ngày 20/3/2015

          Tổng số đảng viên: 21 Đ/c, có mặt 21 đồng chí .

          Đại biểu dự Đại hội có:

              Đồng chí Nguyễn Văn Đào - Thành ủy viên, phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các đồng chí trong tổ chỉ đạo số 6.

      Sau khi nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 được trình tại đại hội, phần thảo luận và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đào,    Đại hội thống nhất quyết nghị: 

          1. Nhất trí báo cáo kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Đại hội tập trung nhấn mạnh:

      Phương hướng: Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của đội ngũ giáo viên để xây dựng Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Thanh Hóa trở thành đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành Giáo dục - Đào tạo Thanh Hóa.

      Mục tiêu hằng năm

          1.Quy mô trường lớp về dạy nghề - hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đạt ổn định từ 70 - 80 lớp.

           2. Phấn đấu hàng năm:

           + Học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt từ 85-95%.

           + Chất lượng học nghề phổ thông: loại khá, giỏi đạt từ 70% trở lên, có một bộ phận (khoảng 5 - 10%) học sinh tiếp tục theo học nghề đã được học tại Trung tâm để đi vào cuộc sống lao động bằng chính nghề sau khi học xong THCS, THPT.

           + Cán bộ, GV, NV đạt từ 95-100% LĐTT (trong đó có từ 10% - 15% CSTĐ các cấp). mỗi tổ chuyên môn một năm học có từ 2-3 SKKN và đồ dùng dạy học tự làm được xếp loại A, B, C cấp trường và nhà trường có từ 3-5 SKKN được xếp loại A cấp trường, gửi lên Hội đồng khoa học ngành đánh giá xếp loại và có ĐDDH tự làm được xếp loại A, B, C cấp tỉnh (nếu có tổ chức).

   Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu TCCSĐ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đảng. Nhà trường đạt đơn vị trường tiên tiến cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể là các tổ chức vững mạnh, được các cấp khen thưởng.

    2. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra. 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất