7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/r0|s3anoPHx|BUbbvFVEPp
Hướng về biển đảo quê hương
Tin hoạt động phong trào
0

Hướng về biển đảo quê hương

Đất nước Việt Nam trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dân tộc Việt Nam vẫn vững bước đi lên. Nhớ thuở mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân chia các con đi cai quản muôn phương. Kẻ lên rừng người xuống biển nhưng vẫn chung sức chung lòng.

Nước Việt Nam hôm nay phát triển " sánh vai với các cường quốc năm châu", nhân dân Việt Nam ấm no hòa bình. Nhưng để có được thành tựu đó chúng ta không thể quên được công ơn của những người cán bộ, chiến sỹ đã ngã xuống cho quê hương đất nước. Tên tuổi của họ đã tạo nên những tượng đài bất tử trong lòng những người đang sống. Để tri ân đến muôn đời các thế hệ mai sau Tượng đài chiến sỹ Gạc Ma được khởi dựng. 

Chung sức chung lòng cùng quê hương đất nước, chúng tôi những cán bộ giáo viên ở Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình nguyện cầu cho các anh linh của chiến sỹ đã hi sinh để cho đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam trường tồn với lịch sử nhân loại.

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất