7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/omzQcwXHOyDXPvwyp93enb
Giải cầu lông liên trường chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày quốc tế Lao động 01/5
Tin hoạt động phong trào
0

Giải cầu lông liên trường chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày quốc tế Lao động 01/5

Hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe của cán bộ giáo viên Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa và trường THPT Nguyễn Trãi luôn được lãnh đạo hai trường quan tâm thường xuyên.. Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm hai đơn vị lại chung tay tổ chức giải đấu cầu lông chào mừng và thắt chặt mối đoàn kết giữa hai đơn vị trong cùng một khuôn viên.
 Lịch thi đấu như sau:

Bảng A:

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

Thời gian TĐ

1

1-4

Tổ Toán

Hội Chữ thập đỏ

 

Thứ 5(9/4)

2

2-3

Tổ Hoá

Tổ Hành chính TT

 

Thứ 5(9/4)

3

1-3

Tổ Toán

Tổ Hành chính TT

 

Thứ 5(9/4)

4

4-2

Hội Chữ thập đỏ

Tổ Hoá

 

Thứ 5(9/4)

5

1-2

Tổ Toán

Tổ Hoá

 

Thứ 5(16/4)

6

3-4

Tổ Hành chính TT

Hội Chữ thập đỏ

 

Thứ 5(16/4)

Bảng B:

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

Thời gian TĐ

1

1-4

Tổ Dịch vụ

Tổ Ngữ văn

 

Thứ 5(9/4)

2

2-3

Tổ Hành chính NT

Hội Khuyến học

 

Thứ 5(9/4)

3

1-3

Tổ Dịch vụ

Hội Khuyến học

 

Thứ 5(9/4)

4

4-2

Tổ Ngữ văn

Tổ Hành chính NT

 

Thứ 5(9/4)

5

1-2

Tổ Dịch vụ

Tổ Hành chính NT

 

Thứ 5(16/4)

6

3-4

Hội Khuyến học

Tổ Ngữ văn

 

Thứ 5(16/4)

Bảng C:

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

Thời gian TĐ

1

1-4

Tổ Lý - KT

Tổ Điện tin

 

Thứ 5(9/4)

2

2-3

Tổ Ngoại ngữ

Tổ Sử-Địa-CD

 

Thứ 5(9/4)

3

1-3

Tổ Lý - KT

Tổ Sử-Địa-CD

 

Thứ 5(9/4)

4

4-2

Tổ Điện tin

Tổ Ngoại ngữ

 

Thứ 5(9/4)

5

1-2

Tổ Lý - KT

Tổ Ngoại ngữ

 

Thứ 5(16/4)

6

3-4

Tổ Sử-Địa-CD

Tổ Điện tin

 

Thứ 5(16/4)

Bảng D:

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

Thời gian TĐ

1

1-4

Tổ Sinh Thể

Hội Cựu CB

 

Thứ 5(9/4)

2

2-3

Đoàn Thanh niên

Tổ Cơ điện

 

Thứ 5(9/4)

3

1-3

Tổ Sinh Thể

Tổ Cơ điện

 

Thứ 5(9/4)

4

4-2

Hội Cựu CB

Đoàn Thanh niên

 

Thứ 5(9/4)

5

1-2

Tổ Sinh Thể

Đoàn Thanh niên

 

Thứ 5(16/4)

6

3-4

Tổ Cơ điện

Hội Cựu CB

 

Thứ 5(16/4)

Bán kết:

TT

Mã số

VĐV gặp VĐV

Kết quả

Thời gian TĐ

1

X

Nhất bảng A

Nhất bảng D

 

Thứ 5(23/4)

2

Y

Nhất bảng B

Nhất bảng C

 

Thứ 5(23/4)

Chung kết: Thắng X gặp thắng Y

      Lưu ý: Thi đấu từ 16h30 theo lịch. Mỗi đội 2 VĐV.

                  Hai đội thua bán kết đồng giải Ba. 

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất