7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/q/lBLAKFoPAr8uFdr2LZJk
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP THANH HÓA - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.
Tin hoạt động công đoàn
0

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP THANH HÓA - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.

Công đoàn Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Thanh Hóa ra đời và đi vào hoạt động từ những năm đầu khi Trung tâm mới thành lập. Trong 30 năm qua với bao khó khăn thử thách, cùng với Nhà trường, Công đoàn Trung tâm đã không ngừng lớn mạnh qua nhiều biến động đổi thay theo từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Công đoàn Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Thanh Hóa ra đời và đi vào hoạt động từ những năm đầu khi Trung tâm mới thành lập. Trong 30 năm qua với bao khó khăn thử thách, cùng với Nhà trường, Công đoàn Trung tâm đã không ngừng lớn mạnh qua nhiều biến động đổi thay theo từng thời kỳ, từng giai đoạn.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, Công đoàn Trung tâm gồm những cán bộ nhân viên, giáo viên dạy nghề tuy còn nhiều bỡ ngỡ với công việc với loại hình mới mẻ nhưng với lòng quyết tâm, nhiệt tình vượt khó đã chung tay góp sức  từng bước gây dựng nên Trung tâm hôm nay. Cùng với dạy nghề, trong thời gian này Trung tâm đã tổ chức được những lớp học văn hoá theo chương trình bổ túc,  do vậy trong thành phần cán bộ đoàn viên Công đoàn Trung tâm có thêm những thầy cô dạy văn hóa từ trường bổ túc Dân Chính tỉnh và một số trường khác chuyển về, lực lượng cán bộ đoàn viên đã tăng lên đáng kể. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Giám đốc cùng CBGV - NV Trung tâm trong việc tổ chức quản lý, xây dựng nền nếp nâng cao chất lượng giảng dạy, uy tín nhà trường được nâng lên, số lượng học sinh tăng dần theo từng năm hình thành đầy đủ các khối lớp của một nhà trường. Sau gần 10 năm hoạt động đến năm 1994 những khối lớp bổ túc văn hóa ấy được Ủy Ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập nên trường THPT Bán công Nguyễn Trãi. Như vậy trong Trung tâm có trường THPT Bán công Nguyễn Trãi, CBGV - NV của hai nhà trường cùng sinh hoạt chung trong Công đoàn Trung tâm.  Với lượng cán bộ đoàn viên đông trên 80 người, nhiệm vụ công việc thực hiện đa dạng vừa dạy chữ vừa dạy nghề song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả  giữa Công đoàn và  Nhà trường nên mọi nhiệm vụ của Nhà trường đều được hoàn thành xuất sắc, mối đoàn kết nhất trí giữa các tổ nhóm, các bộ phận trong Trung tâm được  duy trì và củng cố. Nhà trường và Công đoàn Trung tâm đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp từ Trung ương đến tỉnh, Sở, Ngành.

Theo thời gian, đội ngũ cán bộ Công đoàn Trung tâm đã đổi thay qua nhiều nhiệm kỳ, những đồng chí đã từng giữ cương vị Chủ tịch Công đoàn Trung tâm  thời kỳ trước như :Trần Minh Sơn, Lê Hải Đăng, Cao Anh Tình, Lê Minh Ngôn, Lê Đình Phan... hiện nay đang nghỉ chế độ bảo hiểm.

Sau hơn 20 năm cùng sinh hoạt chung, đến năm 2010 trường THPT Bán công Nguyễn Trãi được chuyển đổi thành trường công lập, Công đoàn trường THPT Nguyễn Trãi được thành lập và tách ra khỏi Công đoàn Trung tâm hoạt động độc lập. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Trung tâm. Tuy vẫn mang tên như trước song về thành phần lực lượng cán bộ đoàn viên có sự thay đổi nhiều, Ban chấp hành cũ chỉ còn lại một đồng chí, Công đoàn Trung tâm cần phải củng cố lại. Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ  2010 – 2012 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm những đồng chí tuy mới lần đầu tham gia công tác Công đoàn, chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động gây dựng phong trào song với tinh thần học hỏi cố gắng và trên hết là được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, của Nhà trường, sự ủng hộ đồng lòng của tập thể cán bộ đoàn viên Trung tâm nên trong những năm qua hoạt động Công đoàn Trung tâm đã thu được những kết quả tốt đẹp. Liên tục trong các năm học 2010 – 2011, 2011 – 2012 và năm học 2012 – 2013 Công đoàn Trung tâm được Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Hoá tặng giấy khen. Về cá nhân có các đồng chí Hoàng Minh Anh, Chu Thị Hồng Hạnh, Tạ Duy Quang được Công đoàn ngành tặng giấy khen, các đồng chí Dương Quỳnh Liên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Thúy được Công đoàn ngành cấp Giấy chứng nhận chuyên đề “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hướng về phía trước những khó khăn trở ngại vẫn đang còn nhiều. Đời sống của cán bộ đoàn viên trong đơn vị còn nhiều khó khăn, điều kiện công tác chưa được cải thiện. Song công tác tổ chức hoạt động của Trung tâm đã có những chuyển biến tích cực, lượng học sinh về học tại Trung tâm đã nhiều hơn, đa dạng hơn song để đảm bảo sự ổn định trong công tác giảng dạy, đồng thời triển khai thực hiện thêm các nhiệm vụ khác theo quy định trong Quy chế Trung tâm rất cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện về cơ chế hoạt động, đầu tư về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.     

Khắc phục những khó khăn hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được, quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trung tâm, mục tiêu phương hướng tổng quát trong nhiệm kỳ 2012 - 2015 là: tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, tổ chức tốt các hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV CĐGD Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Thanh Hoá, Nghị quyết Đại hội XXII CĐGD tỉnh, CĐTT đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tổ chức triễn khai và thực hiện chương trình công tác Công đoàn và nhiệm vụ từng năm học của đơn vị. Quan tâm, chú trọng xây dựng đội ngũ, xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng và đơn vị trong sạch, vững manh.

Để đạt được mục tiêu đó trong chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm Công đoàn Trung tâm xác định cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyên các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên, tập trung thực hiện  tốt nội dung 4 chương trình hoạt động Công đoàn đó là:

-  Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng chăm lo cải thiện đời sống tinh thần, vật chất, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, Nhà trường và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn đinh nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tao.

-  Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn.

-  Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý.

-  Vận động, tổ chức CB – ĐV trong đơn vị tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành.

            Ngày 20 tháng 9  năm 2013

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất