7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qR/T6Pz58VDNvC7C4WhldG
Thành tích của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa trên chặng đường 30 năm phát triển
Tin giáo dục đó đây
0

Thành tích của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa trên chặng đường 30 năm phát triển

Chặng đường 30 năm phát triển của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa được đánh dấu bằng những cột mốc khẳng định công lao đóng góp của các thầy cô giáo, những thế hệ học sinh Trung tâm và trên chặng đường 30 năm ấy chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu phát triển.
 

TT

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

NĂM HỌC

TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN

THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN

1

Cờ thi đua

Sở GD&ĐT T.Hoá

1983 - 1984

Trung tâm GDKTTH Thanh Hoá

Đơn vị XS Hội thi KTKT cấp tỉnh

2

Cờ thi đua

Sở GD&ĐT T.Hoá

1984 - 1985

Trung tâm GDKTTH Thanh Hoá

Đơn vị XS Hội thi KTKT cấp tỉnh

3

Chứng nhận

Bí thư TƯ Đoàn

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Bộ đồ mộc h/s thi đạt loại C

4

Giấy khen

Sở GD&ĐT

8/ 1986

Cán bộ giáo viên Trung tâm

Chỉ đạo tốt Chỉ thị 29CB Bộ GD

5

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt thành tích XS năm học 1985 - 1986

6

Bằng khen

UBND tỉnh

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1985 - 1986

7

Giấy khen

UBND thị xã

1988 – 1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1988 - 1989

8

Giấy khen

Sở Giáo dục

1988 – 1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Giải nhất ĐD Thi KTTK 1988 - 1989

9

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt TT XS XD&PT sự nghiệp GD

10

Bằng khen

UBND tỉnh

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt TT trong Phong trào thi đua 2 tốt

11

Bằng khen

HĐ Bộ trưởng

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Có thành tích trong dạy và NCKH

12

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1989 - 1990

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Giải nhất ĐD Thi KTTK 1989 – 1990

13

Giấy khen

UBND thị xã

1989 - 1990

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1989 - 1990

14

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1991

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

15

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1992

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

16

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1991 - 1992

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1991 – 1992

17

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1992 -1993

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1992 – 1993

18

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1993

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

19

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1991 – 1993

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 1991 – 1993

20

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1994

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

21

Giấy khen

UBND Thành phố

1993 – 1994

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1993 – 1994

22

Bằng khen

UBND tỉnh

1994 - 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 1994 – 1995

23

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1993 – 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.DN 1993 - 1995

24

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1994 – 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1994 – 1995

25

HCLĐ hạng 3

Chủ Tịch Nước

10/1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã có  TTXS từ năm 1990 - 1995

26

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1995

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

27

Bằng khen

CĐGD Việt Nam

1995 -1996

Công đoàn Trung tâm KTTH-HN

Đã có TTXS về HĐCĐ 1995 - 1996

28

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1995 – 1996

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1995 – 1996

29

Quyết Định

Thành Uỷ TPTH

1996

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

30

Quyết Định

Thành Uỷ TPTH

1997

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

31

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1996 – 1997

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1996 – 1997

32

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

8/1998

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

H.động XS phòng chống ma tuý

33

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

7/1998

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1997 – 1998

34

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1997 – 1998

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.DN 1993 - 1995

35

Quyết Định

Thành Uỷ TPTH

1998

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

36

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1998 – 1999

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1998 – 1999

37

Giấy khen

UBND Thành phố

1999 – 2000

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1999 – 2000

38

Giấy khen

Thành Uỷ TPTH

01 – 2000

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

39

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1999 – 2000

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1999 – 2000

40

Giấy khen

Thành Uỷ TPTH

02 – 2000

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

41

Giấy khen

Thành Uỷ TPTH

01 – 2000

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

42

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

2001 – 2002

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS. LĐ - HN2001 - 2002

43

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

08 – 2003

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt thành tích hội thi GVG nghề

44

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

04 – 2003

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt thành tích đồ dùng dạy học

45

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

2002 – 2003

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 2002 – 2003

46

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

2003 – 2004

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 2003 - 2004

47

Bằng khen

UBND tỉnh

2003 - 2004

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 2003 - 2004

48

Bằng khen

LĐLĐ Tỉnh

2003 – 2004

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đã hoàn thành XS.CĐ VM 2003 - 2004

49

Giấy khen

Thành Uỷ TPTH

02 – 2004

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch VM 3 năm liền

50

Giấy khen

Thành Uỷ TPTH

01 – 2005

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

51

Bằng khen

Bộ trưởng Bộ GD

2004 – 2005

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 2004 - 2005

52

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

05 – 2005

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt TTXS PTTĐ năm 5, 2000 - 2004

53

Giấy khen

CĐGD Thanh Hoá

8/2005

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đạt TTXS L/Đ giỏi, TC vững mạnh

54

Bằng khen

Công Đoàn VN

7/2007

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đạt TTXS trong HĐ CĐ 2006 - 2007

55

Bằng khen

LĐLĐ Tỉnh

7/2008

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đạt TTXS L/Đ giỏi, TC vững mạnh

56

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

8/2008

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 2007- 2008

57

Bằng khen

Tổng LĐLĐ Tỉnh

2009 – 2010

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đạt TTXS L/Đ giỏi, TC vững mạnh

58

Giấy khen

CĐGD Thanh Hoá

2010 – 2011

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đơn vị XS trong phong trào CNVC

59

Giấy khen

CĐGD Thanh Hoá

2010 – 2011

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đơn vị XS trong phong trào CNVC

60

Giấy khen

CĐGD Thanh Hoá

2012 - 2013

CĐ Trung tâm KTTH – HN T. Hoá

Đơn vị XS trong phong trào CNVC

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất