7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qR/T6Pz58VDNvC7C4WhldG
Thành tích của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa trên chặng đường 30 năm phát triển
Tin giáo dục đó đây
0

Thành tích của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa trên chặng đường 30 năm phát triển

Chặng đường 30 năm phát triển của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa được đánh dấu bằng những cột mốc khẳng định công lao đóng góp của các thầy cô giáo, những thế hệ học sinh Trung tâm và trên chặng đường 30 năm ấy chúng ta cùng nhìn lại những thành tựu phát triển.
 

TT

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

CẤP KHEN

NĂM HỌC

TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN

THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN

1

Cờ thi đua

Sở GD&ĐT T.Hoá

1983 - 1984

Trung tâm GDKTTH Thanh Hoá

Đơn vị XS Hội thi KTKT cấp tỉnh

2

Cờ thi đua

Sở GD&ĐT T.Hoá

1984 - 1985

Trung tâm GDKTTH Thanh Hoá

Đơn vị XS Hội thi KTKT cấp tỉnh

3

Chứng nhận

Bí thư TƯ Đoàn

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Bộ đồ mộc h/s thi đạt loại C

4

Giấy khen

Sở GD&ĐT

8/ 1986

Cán bộ giáo viên Trung tâm

Chỉ đạo tốt Chỉ thị 29CB Bộ GD

5

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt thành tích XS năm học 1985 - 1986

6

Bằng khen

UBND tỉnh

1985 - 1986

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1985 - 1986

7

Giấy khen

UBND thị xã

1988 – 1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1988 - 1989

8

Giấy khen

Sở Giáo dục

1988 – 1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Giải nhất ĐD Thi KTTK 1988 - 1989

9

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt TT XS XD&PT sự nghiệp GD

10

Bằng khen

UBND tỉnh

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đạt TT trong Phong trào thi đua 2 tốt

11

Bằng khen

HĐ Bộ trưởng

10/1989

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Có thành tích trong dạy và NCKH

12

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1989 - 1990

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Giải nhất ĐD Thi KTTK 1989 – 1990

13

Giấy khen

UBND thị xã

1989 - 1990

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1989 - 1990

14

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1991

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

15

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1992

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

16

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1991 - 1992

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1991 – 1992

17

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1992 -1993

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1992 – 1993

18

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1993

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

19

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1991 – 1993

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 1991 – 1993

20

Quyết Định

Thị Uỷ TXTH

1994

Chi bộ Trung tâm KTTH-HN TH

Chi bộ trong sạch vững mạnh

21

Giấy khen

UBND Thành phố

1993 – 1994

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1993 – 1994

22

Bằng khen

UBND tỉnh

1994 - 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.NH 1994 – 1995

23

Bằng khen

Bộ GD&ĐT

1993 – 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Đã hoàn thành XS.NV.DN 1993 - 1995

24

Giấy khen

Sở GD&ĐT  T.Hoá

1994 – 1995

Trung tâm KTTH-HN Thanh Hoá

Trường tiên tiến năm học 1994 – 1995

25

HCLĐ hạng 3