7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qaKWbbqQiZ9pWnM1R6im4y
Danh sách CBGV - NV đã từng công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa
Tin giáo dục đó đây
0

Danh sách CBGV - NV đã từng công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa

Danh sách Cán bộ giáo viên - nhân viên đã từng công tác tại Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa. Tính từ khi có Quyết định thành lập Trung tâm đến tháng 10 năm 2013
 DANH SÁCH  CBGV - NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP THANH HOÁ

( Tính đến  tháng 10 năm 2013)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ phận

 công tác

Tình hình hiện nay

1

Dương Đình Khải

Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

2

Trịnh Sỹ Cầm

P. Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

3

Đào Quang

P. Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

4

Đỗ Vựng

P. Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

5

Cao Anh Tình

Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

6

Lê Mạnh Tiến

P. Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

7

Nguyễn Thành Hân

Q. Giám đốc

HC - VP

Nghỉ hưu

8

Trần Minh Sơn

Tổ trưởng HC

HC - VP

Nghỉ hưu

9

Mai  Ngọc Luyến

Nhân viên

HC - VP

Nghỉ hưu

10

Trần Thị Thiện

Nhân viên

HC - VP

Nghỉ hưu

11

Lê Thị Diệp

Nhân viên

HC - VP

 TH Đông Hải

12

Lê Văn Huấn

Nhân viên

HC - VP

Sở GD&ĐT

13

Nguyễn Thị Vuông

Nhân viên

HC - VP

Đã mất

14

Lê Ngọc Đỉnh

Nhân viên

HC - VP

UBND tỉnh

15

Lê Thị Nguyệt Phương

Nhân viên

HC - VP

Hà Nội

16

Nguyễn Thị Oanh

Tổ trưởng

Tổ Dich vụ

Nghỉ hưu

17

 Lê Văn  Hà

Giáo viên

Cắt may

       Vũng Tàu

18

Nguyễn Thị  Hương

Giáo viên

Cắt may

Hà Nội

19

Nguyễn Thị  Báu

Giáo viên

Cắt may

Nghỉ tại Thanh Hóa

20

Vũ Thị Phương

 Tổ trưởng

Cắt may

Nghỉ hưu

21

Hoàng Thị Kim  Dung

Giáo viên

Thêu tay

Hà Nội

22

Lê Thị Kim Tấn

Giáo viên

Đan len

Miền Nam

23

Lê Hải Đăng

Tổ trưởng

Cơ điện

Nghỉ hưu

24

Nguyễn Minh Tâm

Giáo viên

Tiện kim loại

Miền Nam

25

Nguyễn Viết Hồng

Giáo viên

Gò kim loại

Nghỉ hưu

26

Phạm Minh Đức

Giáo viên

KT Nguội

Hà Nội

27

Nguyễn Thị Bích

Giáo viên

Cơ khí

TP Vinh

28

Nguyễn Đình Thụ

Giáo viên

KT Mộc

Nghỉ hưu

29

Nguyễn Xuân Kiều

Giáo viên

KT Mộc

Đã mất

30

Nguyễn Quốc Trị

Giáo viên

Điện lạnh

Nghỉ hưu

31

Bùi Đức Hiền

Giáo viên

Điện lạnh

GV THPT Ba Đình

32

Thái Quốc Thắng

Giáo viên

Điện dân dụng

Trường CĐCN

33

Nguyễn Văn Thi

Giáo viên

Tin học

Nghỉ hưu

34

Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên

Tin học

Bưu Điện tỉnh

35

Nguyễn Đức Trung

Giáo viên

Tin học

UBND tỉnh

36

Phí Hồng Phong

Giáo viên

Điện tử

Nghỉ việc

37

Nguyễn Duy Quang

Giáo viên

Điện dân dung

Nghỉ hưu

38

Truơng Công Quốc

Giáo viên

Điện tử

THPT Ng.Trãi

39

Lê Mạnh Hà

Giáo viên

Điện tử

BV nhi Thanh Hóa

40

Nguyễn Quốc Hùng

Giáo viên

Văn

Đã mất

41

Vũ Thị  Kim

Giáo viên

Văn

Nghỉ hưu

42

Nguyễn Văn Đan

Giáo viên

Toán

Nghỉ hưu

43

Trịnh Quang Hùng

Giáo viên

Toán

          Nghỉ hưu

44

Lê Văn Đình

Giáo viên

Vật lý

Sở GD&ĐT

45

Hoàng Đình Thuận

Giáo viên

Hóa học

Đã mất

46

Nguyễn Thị Bàng

Giáo viên

Hóa học

Nghỉ hưu

47

Lê Thị Khoa

Giáo viên

Sinh học

Nghỉ hưu

48

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

Làm vườn

Nghỉ hưu

49

Đặng Quốc Cường

Giáo viên

Sinh học

Nghỉ hưu

50

Nguyễn Văn Thành

Hành chính

Lái xe

Sở GD & ĐT

51

Nguyễn Xuân Tân

Hành chính

Lái xe

Ngân hàng HTX TH

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất