7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/r8scMqwdaO9AIFtztQQ6g3
Chung tay với Hội thi Giáo viên giỏi Trung tâm KTTH - HN năm 2015
Tin giáo dục đó đây
0

Chung tay với Hội thi Giáo viên giỏi Trung tâm KTTH - HN năm 2015

Đến hẹn lại lên năm nào cũng vậy cứ vào khoảng tháng 3 Trung tâm lại tổ chức hội thi giáo viên giỏi cho các tổ bộ môn trong nhà trường. Hội thi năm nay có sự tham gia của 3 thầy cô đại diện cho 3 tổ bộ môn: Tổ Dịch vụ với môn Cắt may, Tổ Cơ điện với môn Xe máy, Tổ Điện Tin với môn Điện tử

Hội thi diễn ra với ba vòng thi: Vòng 1 thi lý thuyết về kiến thức giáo dục. Vòng 2 thi thực hành giảng dạy với hai bài thi, bài thi thứ nhất giáo viên tự chọn lớp, chọ bài dạy. bài thi thứ hai giáo viên giảng dạy theo sự bắt thăm phân công của Ban tổ chức. Vòng thi thứ 3 là thi viết SKKN.

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất