7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/oFIw4OR8MprhG7jT/kOaKV
Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá
Tin tức
0

Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

Ban Giám đốc Trung tâm trân trọng thông báo: Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
    Trung tâm GDKTTH                                                                             

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018.

 1.Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

 - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

  - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình, tăng cường công tác phối hợp với các nhà trường trong việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh, duy trì tốt nền nếp trong dạy và học, tập trung phấn đấu  hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của học kỳ 2 và cả năm học 2017 - 2018.

 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

   - GV các lớp học nghề, hướng nghiệp duy trì thực hiện nghiêm nội quy nền nếp học tập trong thời gian gần cuối kỳ, đầy đủ  sách vở dụng cụ khi đi học, nhà trường có thể sẽ kiểm tra nền nếp dạy và học đột xuất một số lớp.

    -  Các tổ nhóm CM Kiểm tra việc thực hiện chương trình khối THPT, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo đúng tiến độ, đúng theo các văn bản hướng dẫn.

   - Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi nghề PT cấp trường năm học 2017 - 2018  theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

  - Chuẩn bị tổ chức kiểm tra học kỳ II đối với các lớp học nghề khối THPT. Giáo viên dạy các lớp phổ biến kế hoạch kiểm tra học kỳ để học sinh biết tham gia đầy đủ  tạo thuận lợi cho công tác tổng kết đánh giá cuối năm.

   - Ngày 16/4/2018 GV dạy nghề nhận các loại biểu mẫu tổng kết học kỳ II, cả năm. Hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ và nạp các loại báo cáo kết quả đánh giá xếp loại học sinh cho Đ/c Tạ Quang vào sáng ngày 03/5/2018.

  - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên kỳ 2 trong tuần từ 16/4 - 21/4/2018.

  - Hoàn thiện các SKKN, ĐDDH để thẩm định xếp loại SKKN cấp tổ trong tuần từ 23/4 - 28/4/2018, chuẩn bị cho việc đánh giá xếp loại cấp trường trong tháng 5/2018.

  - Triển khai các buổi GDHN của các lớp khối 10 theo lịch đã được thống nhất với các trường.

 3. Công tác Đoàn thể:  

      Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2018, Công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức các hoạt động VHTT nhân kỷ niệm các ngày lễ Chiến thắng  30/4 và Ngày QTLĐ 1/5.

  4. Công tác khác:

     - Bộ phận HC phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các điều kiện về CSVC phục vụ tổ chức các kỳ thi, các hoạt động của đoàn thể của  nhà trường.

     - Bộ phận Văn phòng bàn giao Giấy chứng nhận nghề cho các trường và tiến hành kiểm tra sửa chữa những sai lệch (nếu có).

     - Tăng cường công tác an ninh trật tự nhà trường, công tác PCCC, đảm bảo vệ sinh môi trường.

                                                                                   Ngày 01 tháng 4 năm 2018        

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất