7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/o38zNnHVtZAzUQKyrRuE|2
Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá
Tin tức
0

Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

Ban Giám đốc Trung tâm xin trân trọng thông báo: Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2018 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
   Trung tâm GDKTTH

  

CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2018.

  1. Công tác  giáo dục quản lý học sinh :

  - Đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

   - Tăng cường phối hợp quản lý giáo dục đạo đức học sinh, duy trì tốt nền nếp trong dạy và học, tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động phấn đấu lập thành tích cao trong phong trào thi đua trong năm học 2017 - 2018.

 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ :

   - Toàn thể CBGV - NV thực hiện nghiêm túc kỷ luật chuyên môn, kỷ luật lao động. Giáo viên dạy nghề các lớp đặc biệt là khối THCS rà soát lại việc thực hiện nội dung chương trình để đảm bảo tiến độ kết thúc chương trình đúng theo kế hoạch vào cuối tháng 3/2018.

  - Hoàn thành thao giảng kỳ II và nội dung  Kiểm tra hoạt động nhà giáo trong kế hoạch Kiểm tra nội bộ trường học năm 2017 - 2018.

  - Chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi Học sinh giỏi nghề PT cấp trường khối THPT  vào tuần đầu tháng 4/2018 đạt kết quả tốt (Kế hoạch cụ thể sẽ phổ biến sau).

  - Các tổ chuyên môn:

   + Tổ chức họp góp ý, rút kinh nghiệm các giờ thao giảng kỳ 2, hoàn thành các hồ sơ kiểm tra hoạt động nhà giáo theo quy định.

   + Rà soát lại việc thực hiện chương trình học nghề khối THCS, đối với những lớp thiếu buổi thì GV phụ trách lên kế hoạch dạy bù báo cáo với tổ và nhà trường trước khi thực hiện.

   + Hoàn thành công tác làm ĐDDH theo nhóm CM, viết SKKN theo kế hoạch đầu năm học. Chủ động tiến hành góp ý chỉnh sửa thẩm định các SKKN,  ĐDDH tự làm ở tổ trong tháng 3/2018 để có cơ sở tiến hành đánh giá xếp loại cấp trường.

   + Các nhóm nghề cần chuẩn bị thống nhất về nội dung, phân công người ra đề thi, lựa chọn và lập danh sách học sinh tham gia kỳ thi HSG nghề PT khối THPT cấp trường, nạp về Giáo vụ trước ngày 24/3/2018. (Số lượng bình quân mỗi lớp nghề là 02 học sinh).

  - Tổ GDHN tiếp tục triển khai buổi 2 GDHN khối 10 theo lịch và chuẩn bị  triển khai buổi 3 của khối 10, khối 11 trong thời gian tới.

  3. Công tác đoàn thể:

   - Phối hợp tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 108 năm ngày QTPN 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

   - Động viên CBĐVtích cựchưởng ứng phong trào thi đua, tham gia các hoạt động cụ thể như: Thao giảng dự giờ, làm đồ dùng dạy học, viết SKKN, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

  4. Công tác khác:

   - Bộ phận Văn phòng Giáo vụ liên hệ với Sở GD&ĐT để nhận và cấp phát Giấy Chứng nhận nghề PT cho học sinh các trường THPT chuẩn bị làm hồ sơ thi lớp 12.

   - Bộ phận HC - VP chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC, trang thiết bị đảm bảo cho các hoạt động trong tháng của nhà trường.

                                                                               

                                                                               Ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

 

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất