7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/r17up9ofIeWx7|EtuxBHU8
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa
Tin tức
0

Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa

Ban GĐ Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa xin trân trọng thông báo kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017 của Trung tâm.

 SỞ GD & ĐT THANH HÓA
  Trung tâm GDKTTH                                                                             

 CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2017.

  1. Công tác chính trị tư tưởng:

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT hướng tới chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày NGVN 20/11. Qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo dục cho học sinh truyền thống “Tôn sư, trọng đạo”, "Uống nước, nhớ nguồn"; kính thầy, mến bạn, thi đua học tập và rèn luyện tốt.

   - Nêu cao phẩm chất nhà giáo, duy trì tốt nền nếp nâng cao chất lượng trong giảng dạy và học tập. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm với các nhà trường trong việc tổ chức giảng dạy và quản lý giáo dục học sinh.

 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

 - Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế CM, kỷ luật lao động trong CBGV – NV.

 -  Các tổ CM:

  + Tiếp tục triển khai các giờ thao giảng kỳ I theo kế hoạch, kết thúc vào ngày 25/11/2017, tổ chức đánh giá, nhận xét góp ý rút kinh nghiệm nghiêm túc và đảm bảo chất lượng.

  + Bổ sung, khắc phục một số thiếu sót trong hồ sơ giáo viên, hồ sơ của tổ CM qua đợt kiểm tra đầu năm.

  + Bố trí chuyên môn cho một số đồng chí giáo viên (nghề Điện dân dụng và Tin học VP, Làm vườn) làm nhiệm vụ tại kỳ thi nghề PT khối THCS (từ 09/11/2017).

  + Xây dưng đề cương ôn tập cho khối học nghề THPT: Các tổ nhóm chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập, thống nhất chung trước khi chuyển về các trường để cho học sinh tự ôn tập theo hướng dẫn.

  -  Giáo viên dạy nghề khối 11 thực hiện buổi 1 - GDHN trong tháng 11/2017 theo lịch của nhà trường từ  tuần 06/11/2017. Tổ GDHN tham gia dạy một số lớp của GV mới.

  - Công tác chuẩn bị cho thi nghề PT khối THPT:

  + Bộ phận Giáo vụ, Văn phòng: Gửi đề cương ôn tập và danh sách học sinh đã hoàn thành chương trình năm học 2016 - 2017 về các trường để học sinh rà soát thông tin cá nhân và đăng ký dự thi nghề PT năm học 2017 - 2018 trong tuần từ 30/10 - 04/11/2017.

  + Nhận lại các danh sách đã kiểm tra rà soát và đăng ký dự thi từ các trường, thực hiện việc tổng hợp, chỉnh sửa lại cho chính xác để lên danh sách thi theo đúng các biểu mẫu quy định trước ngày 11/11/2017.

  + Thực hiện các thủ tục đăng ký dự thi, dự kiến phương án tổ chức thi  đảm bảo đúng  quy định, phù hợp với thực tế trong các ngày 13 - 14/11/2017 tại Sở GD&ĐT.

   + Tổ chức sắp xếp, kiểm tra hồ sơ thi, sắp xếp phòng thi (có lịch cụ thể sau)

     3. Công tác đoàn thể:

      - Công đoàn nhà trường phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT tạo không khí đoàn kết  gắn bó trong toàn đơn vị.

      - Động viên các CBĐV tích cực tham gia các hoạt động, phấn đấu thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm ngày NGVN 20/11 và các ngày kỷ niệm trong tháng.

 4. Công tác khác:

   - Các bộ phận, phòng học nghề có kế hoạch quản lý, sử dụng hợp lý các loại vật tư thiết bị đã được mua sắm bổ sung phục vụ cho giảng dạy.

   - Nhà trường cùng các bộ phận tổ chức kiểm tra đánh giá trang thiết bị phòng học chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi nghề vào đầu tháng 12/2017.

   - Tổ HC–VP phối hợp cùng các bộ phận của trường THPT Nguyễn Trãi chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày NGVN 20/11 và một số hoạt động khác.

                                                                                        Ngày 01 tháng  11 năm 2017

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất