7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/pw8MEQ724A|PzDGphrWh|2
CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017
Tin tức
0

CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

Ban Giám đốc Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa trân trọng thông báo công tác tháng 5 năm 2017

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA                                                                                                                                                                                                           
    Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa                                                                             

  

CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2017

 1. Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

   - Tập trung quán triệt học tập các văn bản chỉ thị của các cấp lãnh đạo, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyên truyền, chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Chiến thắng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5,  63 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5 vµ 127 năm Ngµy sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

   - Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh đặc biệt trong thời gian cuối kỳ, duy trì tốt việc thực hiện nội quy nền nếp trong dạy và học, tập trung thực hiện kế hoạch chương trình, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của năm học.

 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

   - Các nhóm nghề khối THPT kiểm tra việc thực hiện chương trình, lên kế hoạch dạy bù để hoàn thành chương trình theo quy định.

  - Hoàn thành việc kiểm tra đánh giá kết quả học nghề kỳ II và cả năm khối 11, bàn giao kết quả về các trường theo đúng thời gian quy định.

  - Cán bộ phụ trách các bộ phận nhà trường hoàn thiện nội dung các loại hồ sơ sổ sách cuối năm theo quy định.

  - Tổ GDHN phối hợp cùng với GV dạy nghề triển khai buổi 3 GDHN khối 11 theo kế hoạch từ ngày 03/5 - 20/5/2017.

    - Tổ chức thẩm định xếp loại SKKN, ĐDDH cấp trường, kiểm tra xếp loại phòng học lần thứ 2 trong tuần từ 08/5- 13/5/2017.

   - Từ 15/5 - 20/5/2017: Giáo viên dạy nghề tập trung hoàn tất các loại hồ sơ, họp các tổ CM, tổ Công đoàn chuẩn bị tổng kết năm học.

  - Từ 22/5 - 27/5/2017 - Kết thúc chương trình học kỳ II, tổng kết năm học trong CBGV - NV. Trong tuần học cuối GV phụ trách các lớp học nghề tổ chức cho học sinh tổng vệ sinh bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng học.

   - Ngày 05- 06/6/2017- Nạp hồ sơ thi đua về Sở GD&ĐT.

 3. Công tác Đoàn thể: Thực hiện kế hoạch công tác tháng 5/2017, Công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tập trung vào một số nội dung chính sau:

   - Tổ chức đánh giá tổng kết năm học, bình xét cá nhân xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và công tác thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017.

  - Tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 - 2017, lên kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Hè 2017.

 4. Công tác khác:

   - Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chuẩn bị lên kế hoạch tu sửa, bổ sung để phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới.

   - Triển khai công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018, dự kiến công tác thực hiện trong thời gian hè năm 2017.

  - Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh an toàn và vệ sinh môi trường hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường.

                                                                                    Ngày 03 tháng 5 năm 2017                                          

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất