7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qoqtUz8WbKBVLhW9qdOm5l
CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017
Tin tức
0

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa thông báo công tác tháng 4 năm 2017 của Trung tâm như sau:

 

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ
  Trung tâm GDKTTH                                                                             

  

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2017

 1.Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

 -  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5;

  - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình, tăng cường công tác phối hợp với các nhà trường trong việc quản lý giáo dục đạo đức học sinh, duy trì tốt nền nếp trong dạy và học, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của học kỳ 2 và cả năm học 2016 - 2017.

 2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  -  Các tổ nhóm CM Kiểm tra việc thực hiện chương trình khối THPT, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá học sinh đảm bảo đúng tiến độ, đúng theo các văn bản hướng dẫn.

  - GV dạy các lớp học nghề khối THCS tổng kết chương trình, tiến hành hoàn tất hồ sơ,  bàn giao kết quả cho các nhà trường trong tuần đầu tháng 4/2017.

  - Làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi nghề PT cấp trường theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao.

  - Chuẩn bị tổ chức kiểm tra học kỳ II đối với các lớp học nghề khối THPT. Giáo viên dạy các lớp phổ biến kế hoạch kiểm tra học kỳ để học sinh biết tham gia đầy đủ  tạo thuận lợi cho công tác tổng kết đánh giá cuối năm.

   - Ngày 17/4/2017 GV dạy nghề nhận các loại biểu mẫu tổng kết học kỳ II, cả năm. Hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ và nạp các loại báo cáo kết quả đánh giá xếp loại học sinh cho Đ/c Tạ Quang vào sáng ngày 03/5/2017.

  - GV các lớp học nghề chủ động kiểm tra sách vở học sinh, báo cáo kết quả cụ thể từng lớp về đồng chí Tạ Quang trước ngày 22/4/2017 (nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra một số lớp trong thời gian sau).

  - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên kỳ 2 trong tuần từ 17/4 - 22/4/2017.

  - Hoàn thiện các SKKN, ĐDDH để thẩm định xếp loại SKKN cấp tổ tuần từ 24/4 - 29/4/2017, chuẩn bị cho việc đánh giá xếp loại cấp trường trong tháng 5/2017.

  - Triển khai các buổi GDHN của các lớp khối 10, 11 theo lịch đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế các trường.

 3. Công tác Đoàn thể: Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2017, Công đoàn phối hợp cùng với chuyên môn tập trung vào một số nội dung chính sau:

  - Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022 vào ngày 15/4/2017.

  - Phối hợp tổ chức các hoạt động VHTT nhân kỷ niệm các ngày lễ Chiến thắng  30/4 và Ngày QTLĐ 1/5.

  4. Công tác khác:

     - Bộ phận HC phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các điều kiện về CSVC phục vụ tổ chức các kỳ thi, các hoạt động của đoàn thể của nhà trường.

     - Bộ phận Văn phòng bàn giao Giấy chứng nhận nghề cho các trường và tiến hành kiểm tra sửa chữa những sai lệch (nếu có).

     - Tăng cường công tác an ninh trật tự nhà trường, công tác PCCC, đảm bảo vệ sinh môi trường.

                                                                                   Ngày 01 tháng 4 năm 2017        

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất