7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/rsp5hjtuQ1qeaPrEjyty/Z
Công tác tháng 10 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa
Tin tức
0

Công tác tháng 10 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa

Ban GĐ Trung tâm xin trân trọng thông báo: Công tác tháng 10 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hóa

Sở GD & ĐT Thanh Hóa
Trung tâm KTTH - HN

CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017.

 1. Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

   - Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục (15/10) hướng tới chào mừng Ngày NGVN 20/11. Tổ chức tuyên truyền chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Ngành giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10).

 - Tăng cường phối hợp với các nhà trường, các bộ phận chức năng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nền nếp trong giảng dạy học tập: đi học đúng giờ, chuyên cần, trang phục đúng quy định.

  2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ban Giám đốc Trung tâm làm việc với chuyên viên phòng GD&ĐT, Lãnh đạo  các  trường THCS để thống nhất triển khai kế hoạch năm học 2017 - 2018.

    Tổng hợp số lượng học sinh, số lớp từng nghề, lên lịch học của các lớp học nghề khối 8 của từng trường, thống nhất thời gian thực hiện từ 16/10/2017.

  - Các tổ chuyên môn:

    + Triển khai các giờ thao giảng kỳ 1 theo kế hoạch (từ 02/10 - 25/11), phân công thực hiện hợp lý, chủ động tổ chức góp ý rút kinh nghiệm ngay sau buổi dạy.

    + Hoàn chỉnh các loại hồ sơ của tổ, hồ sơ chuyên môn của GV dạy khối THPT để nhà trường kiểm tra trong tuần từ 23/10 - 28/10.

   + Chuẩn bị  nội dung ôn tập gửi về các trường để hướng dẫn học sinh tự ôn tập phấn đấu đạt kết quả tốt trong kỳ thi nghề PT khối THCS được Sở  GD&ĐT tổ chức trong tháng 11/2017.

  + Phân công giáo viên soạn câu hỏi ôn thi nghề PT cho khối 12.

  - Tổ GDHN tổ chức họp rút kinh nghiệm về cách thức tổ chức, nội dung chủ đề các buổi GD Hướng nghiệp khối 10 đã thực hiện trong tháng 9/2017, đánh giá sơ bộ về công tác học tập bồi dưỡng GV để tiếp tục triển khai các buổi GDHN theo lịch tháng 10/2017.

  - Giáo viên dạy nghề rà soát lại nội dung bài Buổi 1 GDHN khối 11 để chuẩn bị  thực hiện trong tháng tới.

 3. Công tác đoàn thể:

    - Hoàn chỉnh các kế hoạch công của mỗi đoàn thể, các bản đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân nạp về Ban thi đua của  Sở GD& ĐT đúng thời gian quy định.

   - Động viên CBĐV tích cực tham gia các hoạt động hướng tới các ngày kỷ niệm trong tháng 10/2017.

 4. Công tác khác:

  -  Tổ trưởng HC, Tài vụ, Thủ kho phối hợp kiểm tra, hoàn thành việc mua vật tư thực hành, sửa chữa thiết bị theo đề nghị của các môn nghề phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học.

  - Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thông thoát nước trần nhà, cống rãnh tránh ngập tắc trong các đợt mưa, góp phần phòng chống các loại dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong thời gian hiện nay.

                                                                                                         Ngày 01 tháng 10  năm 2017

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất