7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/o9ECTnlOJv2a751UePuYak
CÔNG TÁC THÁNG 01, 02 NĂM 2017.
Tin tức
0

CÔNG TÁC THÁNG 01, 02 NĂM 2017.

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa thông báo Kế hoạch công tác tháng 01 - 02 năm 2017 của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa.

 

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

 Trung tâm GDKTTH                                                                             

  

CÔNG TÁC THÁNG 01, 02 NĂM 2017.

  1. Công tác  giáo dục quản lý học sinh :

    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia các hoạt động đầu năm mới 2017, mừng Xuân Đinh Dậu; chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017); đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2017).

   - Giáo viên phụ trách các lớp cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đối với học sinh, quán triệt thực hiện tốt công văn số 2768/ SGDĐT-PC&CTHSSV ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

   - Tăng cường phối hợp với giáo viên phụ trách, GVCN lớp của các trường THPT, THCS có học sinh học nghề tại Trung tâm duy trì nền nếp học tập đặc biệt trong thời gian  trước, sau Tết Nguyên đán.

  2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  - Tập trung hoàn thiện các nội dung đánh giá của giáo viên, học sinh để thực hiện sơ kết học kỳ 1 đúng kế hoạch.

  - Giáo viên các lớp rà soát lại việc thực hiện chương trình, lên kế hoạch dạy bù để kịp tiến độ chương trình, kiểm tra bổ sung để đánh giá tổng kết điểm cho những học sinh chưa được tổng kết điểm học kỳ I. Triển khai thực hiện chương trình học kỳ II theo kế hoạch.

  - Nhà trường tổ chức kiểm tra hồ sơ giáo viên kỳ 1 trong tuần  02/01 - 07/01/2017.

  - Các tổ CM triển khai công tác Kiểm tra nội bộ trường học nội dung Kiểm tra hoạt động Nhà giáo thực hiệntrong thời gian  từ 15/01 - 04/03/2017

  - Tổ chức thao giảng kỳ 2 trong thời gian từ 15/01 - 04/03/2017: mỗi nhóm nghề có từ 2 GV trở lên sẽ cử 01 GV thao giảng kỳ 2.

  - Tổ chức buổi 2 của chương trình Sinh hoạt Hướng nghiệp cho học sinh khối 10,11 theo đúng kế hoạch .

  3. Công tác Đoàn thể: 

   - Tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác kỳ I và phối hợp với Nhà trường tổ chức sơ kết kỳ I, triển khai công tác học kỳ II năm học 2016 - 2017.

  - Lên kế hoạch phối hợp với các bộ phận tổ chức các hoạt động thăm hỏi động viên cán bộ đoàn viên trong dịp đầu xuân năm mới Đinh Dậu tạo không khí vui tươi phấn khởi, đoàn kết trong toàn đơn vị.

 4Công tác khác:

   - Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản nhà trường năm 2016 theo lịch, kiểm tra đánh giá xếp loại phòng học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.

   - Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch.

   - Bộ phận Hành chính - VP chuẩn bị tốt các điều kiện vè vật chất, tinh thần cho CBGV - NV nhà trường trong dịp đón xuân vui tết. Thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ Tết theo các văn bản hướng dẫn. Phối hợp phân công trực cơ quan, có phương án bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt của nhà trường trong thời gian nghỉ Tết Đinh Dậu.  

   - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong toàn đơn vị.

                                                                    

                                                                                   Ngày 02 tháng 01 năm 2017

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất