7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/oI/lOzT0ENPcHqhBK|uI9k
Công tác tháng 9 năm 2016
Tin mới nhất
0

Công tác tháng 9 năm 2016

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tồng hợp Hướng nghiệp Thanh Hoá thông báo: Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2016

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ 

 Trung tâm KTTH - HN                                                                             

  

CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016.

  1, Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

   - Đẩy mạnh tuyên truyền chào mửng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Ngày Khai giảng năm học mới  05/9/2016.

   - Phối hợp tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2016 – 2017, phát động “ Tháng Khuyến học”, “Tháng ATGT”,  mít tinh phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý HIV/AIDS.

  - Toàn thể CBGV - NV đơn vị quán triệt sâu sắc nội dung phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, của Trung tâm trong năm học mới 2016 - 2017.

  - Tuyên truyền phổ biến giáo dục trong toàn thể CBGV – NV, hoc sinh thực hiện tốt các nội quy quy định của ngành, Quy chế của Trung tâm. Giáo viên dạy nghề phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan nhằm thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp trong dạy và học ngay từ buổi học, tuần học đầu tiên.

  2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  - Từ ngày 05/9/2016 các lớp học nghề khối THPT vào học theo thời khóa biểu.

  - Ban Giám đốc Trung tâm làm việc với Lãnh đạo các trường khối THPT, THCS để thống nhất triển khai một số công tác đầu năm học.

  Các tổ chuyên môn, các bộ phận cần tập trung thực hiện:

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của tổ, kế hoạch giảng dạy, các hồ sơ sổ sách của tổ, của cá nhân theo quy định.

   - Xây dựng đề cương ôn thi nghề PT khối THCS (bao gồm: lý thuyết và thực hành) nạp lại cho đ/c Tạ Quang (Giáo vụ) trong tuần 19/9 - 24/9 để Trung tâm gửi về các trường trong tuần từ 26/9 - 02/10.

   - Tổ GDHN lập lịch Sinh hoạt Giáo dục Hướng nghiệp Buổi 1 khối 10, gửi về các trường thống nhất trước khi thực hiện (Thời gian thực hiện từ tuần 19/9/2016).

    - Chuẩn bị  tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng cần thực hiện các việc: Đăng ký thi đua, góp ý điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại phòng học.

 - Các tổ chuyên môn lên kế hoạch thao giảng kỳ 1 thực hiện từ tuần 03/10 - 08/10.

  3. Công tác đoàn thể:

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn, công tác Nữ năm học 2016 – 2017 và phát động thi đua trong toàn thể CBĐV.

  - Đăng ký danh hiệu thi đua về công tác Công đoàn của các cá nhân, tập thể.

  - Động viên CBĐV tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học nhân dịp Khai giảng đạt kết quả tốt. 

 4. Công tác khác:

  - Bộ phận HC-VP triển khai các công việc chuẩn bị phối hợp tổ chức thành công Lễ khai giảng và các hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng.

  - Các bộ môn nghề lập dự trù vật tư thiết bị phục vụ phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học mới (thông qua tổ trưởng chuyên môn và nạp lại cho đ/c Hòe).

  - Tiếp tục hoàn hành việc sửa chữa trang thiết bị phòng học nghề theo đề nghị của các tổ.

   - Làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài các khu vực phòng học, phòng làm việc..                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      Ngày 01 tháng  9  năm 2016

 

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất