7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/pCtyVQw5ZET2ZYFGwb2zFq
Công tác tháng 10 năm 2016
Tin mới nhất
0

Công tác tháng 10 năm 2016

Ban Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hoá thông báo kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2016 của Trung tâm.

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HOÁ

        Trung tâm KTTH - HN

CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2016

 1. Công tác chính trị tư tưởng, quản lý giáo dục học sinh:

     - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10); Ngày thành lập Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

  - Tổ chức phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi th­ư cho Ngành giáo dục (15/10),  hướng tới chào mừng Ngày NGVN 20/11.

  - Tăng cường phối hợp với các nhà trường, các bộ phận chức năng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nền nếp trong giảng dạy học tập: đi học đúng giờ, chuyên cần, trang phục đúng quy định.

  2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  - Ban Giám đốc Trung tâm  làm việc với chuyên viên phòng GD&ĐT, Lãnh đạo  các  trường THCS để thống nhất triển khai kế hoạch năm học 2016 - 2017.

   + Chuẩn bị  nội dung ôn tập gửi về các trường để học sinh tự ôn tập phấn đấu đạt kết quả tốt trong kỳ thi nghề PT khối THCS được Sở  GD&ĐT tổ chức trong tháng 11/2016.

   + Thống nhất số lượng học sinh, số lớp nghề, lịch học của các lớp học nghề khối 8 của từng trường, thời gian thực hiện từ 10/10/2016.

  - Các tổ chuyên môn :

    + Triển khai các giờ thao giảng kỳ 1 theo kế hoạch (từ 03/10 - 26/11), chủ động tổ chức góp ý rút kinh nghiệm ngay sau buổi dạy.

    + Hoàn chỉnh các loại hồ sơ của tổ, hồ sơ chuyên môn của GV dạy khối THPT để nhà trường kiểm tra trong tuần từ 17/10 - 22/10.

    + Phân công giáo viên soạn đề cương ôn thi nghề PT cho khối 12.

  - Tổ GDHN tổ chức họp rút kinh nghiệm về cách thức tổ chức, nội dung chủ đề các buổi GD Hướng nghiệp khối 10 đã thực hiện trong tháng 9/2016 để tiếp tục triển khai các buổi GDHN theo lịch tháng 10/2016. Rà soát lại nội dung bài  Buổi 1 khối 11 đề chuẩn bị chuyển cho GV dạy nghề thực hiện trong tháng tới.

 3. Công tác đoàn thể:

   - Hoàn chỉnh các kế hoạch, các bản đăng ký thi đua  nạp về Ban thi đua của  Sở GD& ĐT trước ngày 05/10/2016.

   - Động viên CBĐV tham gia c¸c ho¹t ®éng h­íng tíi kû niÖm ngày thành  lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Ngành Giáo dục Thanh Hóa (17/10); Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (02/10).

  - Triển khai kế hoạch làm bài dự thi :Cuộc thi tìm hiểu về công tác Dân vận của hệ thống chính trị ” đúng thời gian quy định (nạp bài trước ngày 10/11/2016)

 4. Công tác khác:

  -  Tổ trưởng HC, Tài vụ , Thủ kho phối hợp kiểm tra, hoàn thành việc mua vật tư thực hành, sửa chữa thiết bị theo đề nghị của các môn nghề phục vụ cho công tác giảng dạy trong năm học.

  - Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thông thoát nước trần nhà, cống rãnh tránh ngập tắc trong các đợt mưa.

                                                                                                         Ngày 01 tháng  10  năm 2016

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất