7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/ovXgSPxzt34g56LnwEwfDu
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá
Thông báo
0

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2017 của Trung tâm KTTH - HN Thanh Hoá

 SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

 Trung tâm GDKTTH                                                                             

  

CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017.

 1. Công tác chính trị tư tưởng:

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục tuyên truyền kỷ niệmNgày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12; hoạt động theo chủ đề “Thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

-Triển khai đợt 2, tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục.

-  Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm và các nhà trường trong việc   giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh,  duy trì nền nếp trong các hoạt động giáo dục, giảng dạy đặc biệt trong thời gian cuối năm, cuối kỳ.

2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

  - Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế CM, kỷ luật lao động trong CBGV – NV. Rà soát lại việc thực hiện nội dung chương trình chủ động bố trí dạy bù các bài thiếu chậm chưa thực hiện được. Tổ chức cho hoc sinh kiểm tra bù các bài thiếu để đảm bảo đủ số con điểm theo quy định.

 - Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức kỳ thi nghề PT đợt 2 năm 2017 - 2018 (khối THPT) từ ngày 07/12/2017 đạt kết quả tốt.

  - Các tổ CM tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại giờ thao giảng kỳ 1, trích nạp biên bản và tổng hợp kết quả gửi về đ/c Trí trước ngày 04/12/2017.

 - Các lớp học nghề chủ động tổ chức kiểm tra học kỳ I trong tuần 18/12 – 23/12/2017.

 - Bộ phận Giáo vụ chuẩn bị mẫu báo cáo kết quả học kỳ 1 để phát cho GV các lớp vào ngày 18/12/2017.

 - GV các lớp thực hiện đánh giá kết quả học kỳ 1 và nạp các loại báo cáo trước ngày 03/01/2018 cho đồng chí Tạ Duy Quang (TKHĐ).

 - Giáo viên phụ trách các lớp tổ chức kiểm tra vở ghi của học sinh, tổng hợp báo cáo kết quả về Đ/c Tạ Quang trong tuần từ 25/12 - 30/12/2017.  

 - Tổ Giáo dục hướng nghiệp tổ chức các buổi Sinh hoạt Hướng nghiệp (Buổi 2) của khối 10 theo lịch tháng 12/2017.

  3. Công tác khác:

    -  GV bộ môn phối hợp với bộ phận HC - VP chuẩn bị mua vật tư theo yêu cầu  phần thi thực hành kỳ thi nghề PT

   -  Các bộ phận Giáo vụ, Hành chính - Văn phòng phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi nghề PT đạt kết quả tốt.

    - Hội CCB nhà trường phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12. 

  - Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai công tác kiểm tra đánh giá xếp loại phòng học  lần thứ 1 và  kiểm kê tài sản nhà trường trong thời gian từ 25/12 - 06/01/2018.

 - Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn  trong và ngoài nhà trường .

                                                                                                             Ngày  01 tháng 12 năm 2017

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất