7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/pa1NRqGY7OwEa2iM|Vhl2/
Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa
Thông báo
0

Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa

Với mục tiêu phát triển ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa từ năm học 2014 - 2015. Ban lãnh đạo Trung tâm lên kế hoạch xây dựng website cho Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa
 Sau thời gian tiến hành thử nghiệm website  của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2015. Ban Quản trị  website của Trung tâm kinh đề nghị các thầy cô giáo, các ban ngành tổ chức chính trị xã hội của Trung tâm chung tay góp sức xây dựng website  để website  của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa mãi mãi phát triển và trở thành cầu nối giữa Cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị với học sinh và các đơn vị trường học trên địa bàn 
 Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hôp thư: huongnghieptpthanhhoa@gmail.com xin trân trọng cảm ơn
 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất