7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/oZMHrRaCDV1Nr2x0YQYrOC
Chung tay hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2015
Thông báo
0

Chung tay hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2015

Hưởng ứng giờ Trái Đất năm 2015. Ban giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp phối hợp với các tổ chức trong đơn vị vận động Cán bộ giáo viên, công nhân viên cùng chung tay hưởng ứng:

Vận động tắt đèn, hạn chế sử dụng điện từ 20h30 đến 21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2015. Không chỉ tắt đèn vào Giờ Trái Đất mà còn vận động tắt đèn, tắt các thiết bị điện không sử dụng trong gia đình cũng như trong cơ quan.
Vận động mọi người hạn chế sử dụng các loại vật liệu có ảnh hưởng đến môi trường như túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày, gây hiệu ứng nhà kính.
Vận động mọi người trồng cây xanh trong gia đình và những nơi công cộng, không xả rác bừa bãi, thực hành phân loại rác.
Vận động tuyên truyền đến học sinh và người dân về Giờ Trái đất. Hãy chung tay vì một hành tinh xanh

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất