7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH5tFXhTOqUu6x4PZln6QJJ/t5ZNIWPEKDaW/Ew/vWtWS
Cơ sở vật chất
Giới thiệu
0
.
Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã có nhiều thay đổi. Ban đầu từ khuôn viên nền trường Thực hành Thanh Hoá với cơ sở vật chất tạm bợ. Trải qua quá trình phát triển Trung tâm đã đầu tư xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của Trung tâm.  Phòng học : 2 phòng học và thực hành Tin học văn phòng, 1 phòng học và thực hành Sửa chữa xe máy, 2 phòng học và thực hành Cắt may dân dụng, 1 phòng học và thực hành Điện lạnh dân dụng, 3 phòng học và thực hành Điện tử dân dụng, 1 phòng học và thực hành quay Camera – Chụp ảnh, 2 phòng học và thực hành Điện dân dụng, 1 phòng học và tư vấn Hướng nghiệp (Hội trường dùng chung). Phòng chức năng (Dùng chung với THPT Nguyễn Trãi): 1 Hội trường 1 văn phòng,1 phòng bảo vệ, 1 kho, 1 phòng sách, Phòng làm việc của các bộ phận: Phòng Giám đốc, Phòng Phó Giám đốc, Phòng Kế toán – Thủ quỹ, Phòng Đoàn thể,
 
Thông báo
Đọc nhiều nhất