7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH5tFXhTOqUu6x4PZln6QJJ9NtofUlpLcQhJrRLYaQkSR
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu
0
.

I. CÁC TỔ CHỨC TRONG TRUNG TÂM

1. Chi bộ

Bí thư: Cao Hữu Trí

P Bí thư: Nguyễn Văn Hòe

UV: Lưu Đức Lâm

2. Ban Giám đốc

Giám đốc: Đinh Phan Tường Vân

Phó GĐ: Cao Hữu Trí

3. Ban Chấp hành Công đoàn. Chủ tịch: Tạ Duy Quang

UV: Hoàng Minh Anh

UV: Chu Thị Hồng Hạnh

4. Hội Chữ thập đỏ. Ủy viên: Trần Thị Thanh Thương

5. Hội Khuyến học. Ủy viên: Chu Thị Hồng Hạnh

6. Hội Cựu chiến binh BCH: Nguyễn Văn Hòe

II. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổ Hành chính - Văn phòng. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hòe

Phùng Thị Quân

Đinh Tiến Dũng

Nguyễn Thị Thủy

2. Tổ Cơ điện.Tổ trưởng: Hoàng Minh Anh

Lê Văn Toán

Nguyễn Văn Định

Dương Đình Hùng

Hoàng Quốc Hoàn

Nguyễn Văn Điệp

3. Tổ Giáo dục Hướng nghiệp.Tổ trưởng: Chu Thị Hồng Hạnh

Trần Thị Thanh Thương

Vũ Thị Nga

Hoàng Quốc Hoàn

Đặng Phạm Phương

Đỗ Xuân Tiến

4. Tổ Điện tử - Tin học.Tổ trưởng: Lưu Đức Lâm

Nguyễn Thành Lượng

Nguyễn Đức Lâm

Ngô Ngọc Quang

Chu Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Thúy

Đặng Phạm Phương

5. Tổ Dịch vụ.Tổ trưởng: Trần Thị Thanh Thương

Tạ Duy Quang

Dương Quỳnh Liên

Nguyễn Thị Phương

Vũ Thị Nga

Nguyễn Thị Thương

Đỗ Xuân Tiến

6. Tổ Giáo vụ.Tổ trưởng:Tạ Duy Quang

Lưu Đức Lâm

Nguyễn Đức Lâm

Hoàng Quốc Hoàn

Đặng Phạm Phương

 
Thông báo
Đọc nhiều nhất