7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/qxZeRm5yMk5e/QT1Rh78e/
Ban biên tập Trang web Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa
Giới thiệu
0
.
Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa giới thiệu Cổng thông tin Điện tử đến với đông đảo bạn đọc xa gần nhằm tạo mối đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa mọi người để hướng đến mục tiêu phát triển. Kính mong được sự ủng hộ đóng góp để Website của Trung tâm là địa chỉ tin cậy của mọi người.

 Ban biên tập  Website của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa bao gồm:

 Thầy: Cao Hữu Trí - Phó Giám đốc làm Trưởng ban.

 Thầy: Tạ Duy Quang - Chủ tịch Công đoàn - Cố vấn chuyên môn

 Thầy: Nguyễn Văn Hòe - Phó Bí thư Chi bộ - Cố vấn chuyên môn.

 Thầy: Lưu Đức Lâm - Tổ Trưởng  Điện Tin -  Cố vấn chuyên môn.

 Thầy: Hoàng Minh Anh - Tổ Trưởng Cơ Điện - Cố vấn chuyên môn.

 Cô: Chu Thị Hồng Hạnh - Tổ Trưởng Hướng nghiệp - Cố vấn chuyên môn.

 Cô: Trần Thị Thanh Thương - Tổ Trưởng Dịch vụ - Cố vấn chuyên môn.

 Thầy: Đỗ Xuân Tiến -  Hỗ trợ Kỹ thuật - Thư ký Nội dung - Quản trị tin bài.

 
Thông báo
Đọc nhiều nhất