7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/rBWQ5TMvHQ|kfu5XAqZqtu
Tìm hiểu sự phát triển của hoạt động lao động hướng nghiệp ở Việt Nam
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
0

Tìm hiểu sự phát triển của hoạt động lao động hướng nghiệp ở Việt Nam

Tôi đọc được vài điều về quá trình phát triển hoạt động lao động hướng nghiệp ở Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm KTTH – HN Thanh Hóa tôi cùng chia sẻ với đồng nghiệp.
 - Tại hội nghị cán bộ Đảng trong ngành giáo dục tháng 6 – 1975. Hồ Chủ Tịch đẫ chỉ rõ “Trong việc giáo dục phải có môn giáo dục về lao động”.
- Những năm 1950 – 1960, cải cách giáo dục lần thứ nhất chúng ta đã coi trọng giáo dục lao động.
- Những năm 1960 – 1970: vận dụng kinh nghiệm của các nước XHCN chúng ta phát triển giáo dục lao động theo nguyên tắc giáo dục kỹ thuật tổng hợp. Các địa phương Hà Nội, Thanh Oai – Hà Tây, Bắc Lý – Nam Hà được chọn làm thí điểm.
- Năm 1980, Viện Khao học Giáo dục Việt Nam đã trình Ủy ban cải cách giáo dục (UBCCGD) Trung ương đề án “Công tác giáo dục hướng nghiệp và sử dụng hợp lý học sinh ra trường ở Việt Nam”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình trực tiếp cỉ đạo.
- Phiên họp thứ hai của UBCCGD do thủ tướng Phạm Văn Đồng chủ trì, được sự nhất trí cao của các thành viên (Tố Hữu, Võ Nguyên Giáo, Tạ Quang Bửu,…) Đề nghị Hội đồng chính phủ xem xét, triển khai công tác hướng nghiệp và sử dụng hợp lý học sinh phổ thông các cấp tốt nghiệp ra trường.
- Ngày 19-03-1981, Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 126/CP về “Công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông về việc sử dụng hợp lý học sinh THCS và THPT tốt nghiệp ra trường”.
- Năm 1986, Bộ Giáo dục nêu vấn đề: Tiếp theo hướng nghiệp phải dạy nghề cho học sinh phổ thông, nối liền 3 khâu có quan hệ chặt chẽ: Hướng nghiệp – Dạy nghề - Sử dụng học sinh ra trường.
- Đại hội VI Đảng CSVN (1986): “Trường phổ thông phải chuyển biến mạnh theo hướng dạy kiến thức phổ thông cơ bản, lao động, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề”.
- Ngày 29-3-1989, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký quyết định số 23/HĐBT về một số vấn đề cấp bách của giáo dục, trong đó nhấn mạnh “Phải đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phát triển hệ thống dạy nghề, kết hợp việc dạy văn hóa với dạy nghề ở bậc PTTH”.
- Tháng 7-1970, Bộ trưởng Trần Hồng Quân nói: “Cần phải tìm mọi cách khắc phục khó khăn để huy động lực lượng ở trong ngành, các ngành các cấp đẩy mạnh hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông”.
- Ngày 17-9-1991, Bộ trưởng ký quyết định số 2397/QĐ ban hành chương trình dạy nghề cho học sinh THCS, THPT.
- Ngày 18-3-1991, Bộ trưởng Trần Hồng Quân ký quyết định số 663/TCCB thành lập Trung tâm lao động – Hướng nghiệp trực thuộc Bộ.
- Ngày 7-8-1991, Bộ trưởng GD & ĐT đã ký quyết định 1827/TCCB ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục kỹ thuật TH – HN – DN tạo cơ sở pháp lý để phát triển 500 Trung tâm trên toàn quốc”.
- Ngày 11-7-2000, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã ký quyết định số 25/2000/QĐ/BGD & ĐT ban hành quy chế sửa đổi.
- Ngày 23-7-2003 /CT/BGD & ĐT về tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phố thông đã nêu rõ: “Giáo dục hướng  nghiệp là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện đã được xác định trong luật giáo dục. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 và chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường giáo dục hướng nghiệp nhằm góp phần tích cực và có hiệu quả vào việc phân luồng học sinh. Chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống lao động hoặc được tiếp tục đào tạo phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội”.
                                                                                                                    Lê Hải Đăng - Nguyên TT  Cơ Điện
 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất