7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/rw0W16tfKaks7|4fVzPvi|
Phân phối chương trình giáo dục Hướng nghiệp THPT của TT KTTH HN Thanh Hóa
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
0

Phân phối chương trình giáo dục Hướng nghiệp THPT của TT KTTH HN Thanh Hóa

Chương trình Hướng nghiệp bậc THPT của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Thanh Hóa được phân chia thời lượng như sau: Khối lớp 10: 3 buổi. Khối lớp 11: 3 buổi. Khối lớp 12: 1 buổi.

Chương trình Hướng nghiệp lớp 10 gồm những nội dung sau:

Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

Chủ đề 2: Năng lực bản thân và truyền thống gia đình.

Chủ đề 3: Nghề dạy học.

Chủ đề 4: Tìm hiểu một số nghề thuộc trong lĩnh vực Y và Dược.

Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Xây dựng.

Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Giao thông vận tải và Địa chất.

Chương trình Hướng nghiệp lớp 11 gồm những nội dung sau:

Chủ đề 1: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin.

Chủ đề 2: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực Kinh doanh, Dịch vụ.

Chủ đề 3: Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động.

Chủ đề 4: Tìm hiểu thực tế trường Đại học, Cao đẳng, TCCN tại địa phương.

Chủ đề 5: Giao lưu với những tấm gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi.(Chủ đề : Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT.)

Chương trình Hướng nghiệp lớp 12 gồm nội dung sau:

Chủ đề: Tư vấn chọn nghề

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất