7889617
DMcs/Cr0yOdoaCnMeVWdH0tQsH3Y46bxG55t3Mgsm/ppfIRmsXLNaJA2hKSagycA
Bảng mô tả nghề dạy học
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
0

Bảng mô tả nghề dạy học

Chương trình Giáo dục Hướng nghiệp của Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Thanh Hóa được xây dựng trên cơ sở nội dung chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT ban hành. Nhằm giúp cho học sinh nắm được nội dung kiến thức một cách chính xác khách quan về nghề dạy học chúng tôi xin đưa ra bảng mô tả nghề dạy học.
 BẢN MÔ TẢ NGHỀ DẠY HỌC

I. Ý nghĩa và tầm quan trọng của nghề dạy học

     1. Sơ lược lịch sử hình thành nghề dạy học

     2. Ý nghĩa kinh tế

     3. Ý nghĩa chính trị - xã hội

II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề dạy học.

1.     Đối tượng lao động và công cụ( hay phương tiện) lao động của nghề.

a. Đối tượng lao động: Con người( người học: học sinh, sinh viên, học viên)

b. Công cụ lao động: Ngôn ngữ, thiết bị hỗ trợ( Đồ dùng dạy - học, thiết bị kỹ thuật)

     2. Nội dung lao động của nghề dạy học.

a. Giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy và chương trình môn học do các cấp quản lý giáo dục ban hành.

b. Lập đề cương bài giảng và kế hoạch bài giảng.

c.Tiến hành bài giảng và vận dụng các hình thức, phương pháp giảng dạy và giáo dục trong giờ lên lớp.

d. Tìm hiểu nhân cách học sinh

     3.  Các yêu cầu về tâm sinh lý của nghề dạy học:

a. Phẩm chất đạo đức (Yêu nghề. Có lòng nhân ái, vị tha, công bằng. Yêu thương học sinh)

          b. Năng lực sư phạm

       - Năng lực dạy học( Khả năng đánh giá, soạn và giảng bài một cách sáng tạo cho phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Khả năng truyền đạt bài học khéo léo, hấp dẫn để thu hút sự chú ý của học sinh. )

       - Năng lực giáo dục (Khả năng phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực tự học, tư duy độc lập và sáng tạo của học sinh trong học tập.)

       - Năng lực tổ chức (Khả năng quan sát, tính tự chủ và kĩ năng gần gũi học sinh trong suốt giờ học.)

          c. Một số phẩm chất tâm lý khác:

       + Tính chủ động, độc lập và sáng tạo rất cao.

       + Bình tĩnh, kiên trì và có năng lực tự kiềm chế.

  + Mặc trang phục gọn gàng, nói năng lịch sự, tác phong mẫu mực, thái độ cởi mở, hòa nhã.

        +  Biết thêm nhạc, kịch, đàn, hát, múa, hội họa.

     4 . Điều kiện lao động và chống chỉ định y học

        a. Điều kiện lao động:

- Làm việc trong các lớp học của nhà trường.

- Lao động trí óc.

- Phải nói nhiều.

        b. Chống chỉ định y học:

- Nguời dị dạng, khuyết tật

- Người hay nói ngọng, nói nhịu, nói lắp.

- Người bị bệnh hen, bệnh lao, bệnh phổi.

- Người có thần kinh không ổn định, không cân bằng, khả năng tự kiềm chế yếu .

- Người có hành động thiếu văn hoá.

III. Vấn đề tuyển sinh vào nghề dạy học

  1.Giới thiệu các cơ sở đào tạo

       2. Điều kiện tuyển sinh

      3. Triển vọng của nghề dạy học và nơi làm việc 

 
.
Thông báo
Đọc nhiều nhất